Varför solenergi

· Solenergi är miljövänlig, ren energi som inte bidrar till växthuseffekten.

· Med solenergi är mindre beroende på elpriset svängningar.

· Solenergi kstar ingenting. Efter de initiala kostnaderna för installation av solceller är el från solenergi gratis.

· Du kan ansöka statligt bidrag vid installation av solceller som täcker ungefär 30% av den totala kostnaderna.

· Du kan sälja ditt elöverskott om du väljer koppla den på elnätet.

· Du kan få skattereduktion för ditt elöverskott som du matar ut det på elnätet.

· Solenergi är tyst.

· Solpaneler är så gott som underhållsfria.

· Det ökar värdet på ditt hus.

· Investering på solenergi anläggning ger en bättre avkastning än att bara spara pengar på banken med dagens ränta.


Hur fungerar en solcell?

Solceller omvandlar energinn i solljus till elektrisk ström. Solceller består av en ( Mono) eller felra ( Poly) kiselbitar vilka fungerar som en fotodiod. När solen lyser på solceller framsida skapas en elektriskspänning mellan cellens fram- och baksida. Varje enskild solcell genererar en låg elektrisk spänning. Flera solceller kopplas i serie och parallell i solcellsmodulen för att uppnå önskad spännings och ström nivå. Likström från solceller omvandlas till växelström med hjälp av en växelriktare. Flera solcellmoduler kopplas till växelriktare och ger dig ett energisystem för anslutning till elnätet alternativt ett separat elsystem. Solcell modulers maximal effekt anges vid standarden, ljusintensitet 1000 W/m2 och moduletemperature, 25C. Vid högre modul temperature så minskar panel-effekten och vid lägre temperatur så ökar effektiviteten.